Nowe nastorki sobu wzali poručenje

wutora, 13. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy busoweje wuprawy Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty wopytachu wčera w Kulowje mjez druhim fyzioterapeutisku praksu Hagena Melchera, kotraž je w bywšim modowym domje nastała. Do toho pobychu woni w Rakečanskim strowotniskim centrumje, hdźež je Kulowski fyzioterapeut tohorunja z praksu zastupjeny.  Foto: Carmen Schumann Wobdźělnicy busoweje wuprawy Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty wopytachu wčera w Kulowje mjez druhim fyzioterapeutisku praksu Hagena Melchera, kotraž je w bywšim modowym domje nastała. Do toho pobychu woni w Rakečanskim strowotniskim centrumje, hdźež je Kulowski fyzioterapeut tohorunja z praksu zastupjeny. Foto: Carmen Schumann

Na slědach Leaderowych projektow wčera po puću byli

Rakecy/Kulow (CS/SN). Akterojo a zajimcy z krajiny Hornjołužiska hola a haty (OHTL) su so hromadźe ze zastupjerjemi regionalneho managementa wčera po Rakecach a Kulowje rozhladowali. Chcychu so wo tym wobhonić, kotre projekty buchu w minjenej spěchowanskej Leaderowej periodźe wot lěta 2017 podpěrane. Kaž Rudolf Rychtar z regionalneho managementa wuzběhny, bě to 349 mjeńšich a wjetšich projektow. Cyłkownje nało­žichu za to spěchowanski wobjim 12,5 milionow eurow. Dokelž mějachu próstwarjo za swoje projekty tež swójski podźěl zaručić, móžeš z toho wuchadźeć, zo bu nimale 30 milionow eurow inwestowanych. Spěchowanske srědki su priwatni twarscy knježa, předewzaća, towarstwa a runje tak komuny wužiwali. Jim su sumy wot 5 000 hač do 200 000 eurow přewostajili.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND