Klienća lutowarnje změja dlěši puć

póndźela, 19. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Dźeń a mjenje klientow přichadźa do filialow komunalnych kreditnych institutow. Wuwiće to, kotremuž dyrbi tež Budyska wokrjesna lutowarnja wotpowědować. Wuslědki aktualneje analyzy wujewjeja, zo budźetej kónc januara 2021 dwě wotnožce z dotal susodnymaj we wokolinje hromadu połoženej.

Budyšin (SN/at). 2 800 klientow filialow Budyskeje wokrjesneje lutowarnje w Porchowje a Steinigtwolmsdorfje změje přichodne tydźenje wosobinski list z Budyšina w póštowym kašćiku. W lisće woni zhonja, zo jich wotnožka na městnje klětu wot spočatka februara wjace přistupna budźe. Zo pak móhli swoje bankowe naležnosće dale w blišej wokolinje rjadować, njeje ze stron Budyskeje wokrjesneje lutowarnje rěč wo zawrjenju, ale wo hromadupołoženju „dweju swojich 23 filialow z přichodnej najblišej wotnožku“. Konsekwenca je samsna, ludźo w Porchowje a Steinigtwolmsdorfje dyrbja dlěše puće na so brać, zo bychu swoju dotalnu poradźowarku potom w Biskopicach resp. we Wjazońcy docpěli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk