Rozćěkane wowcy w lěsu pytali

póndźela, 11. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Gerat Šmit z třomi zahinjenymi wowcami, kotrež je wčera na łuce a w lěsu namakał. Dalše zwěrjata bě wjelk zranił. Dźensa rano je wowčer znowa prózdnu pastwu našoł. Wjelk je druhi raz stadło blisko Smječkec nadpadnył. Kelko zwěrjatow je tónkróć zahinyło, njeje dotal wěste. W běhu dnja su znowa w lěsu pytali.  Foto: Bianka Šeferowa Gerat Šmit z třomi zahinjenymi wowcami, kotrež je wčera na łuce a w lěsu namakał. Dalše zwěrjata bě wjelk zranił. Dźensa rano je wowčer znowa prózdnu pastwu našoł. Wjelk je druhi raz stadło blisko Smječkec nadpadnył. Kelko zwěrjatow je tónkróć zahinyło, njeje dotal wěste. W běhu dnja su znowa w lěsu pytali. Foto: Bianka Šeferowa

Wjelk stadło wowčerja Gerata Šmita nadpadnył

Smječkecy (SN/BŠe). Jako wowčer Gerat Šmit wčera na pastwu pola Smječkec přijědźe, bě wona prózdna a skoćata do wšěch kóncow rozćěkane. „Jedna wjetša skupina steješe na łuce, hnydom při prěnich chěžach wsy“, wón rozprawješe. Tamne wowcy su swójbni w běhu dnja w bliskim lěsu do směra na Róžant a Pěskecy namakali. Kelko wowcow je stadłu zwostało, nje­ho­dźi so dokładnje rjec. „Zwěrjata su spłóšiwe a ćěkaja, tuž nje­móžu je ličić“, Hórčan wujasni. Tři wowcy, kotrež dyrbjachu lětsa porodźić, bě wjelk zakusał, šěsć dalšich je zranjenych.

Fachowcy wjelčeho běrowa su hišće wčera dopołdnja pokazki na pastwje zawěsćili. „Wjelk jako skućićel je wěsty, wšako su jeho slědy w sněze na pastwje widźeć“, Gerat Šmit rozłoži. Dale je spóznajomne, zo bě so stadło na dwěmaj blakomaj z pastwy wudobyło, po tym zo bě je wjelk honił. Hač wowčer za swoje mortwe skoćata zarunanje dóstanje, so pruwuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND