Wot 1. awgusta zmóžnja „sakski kubłanski tiket“

wutora, 19. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wot noweho šulskeho lěta 2021/2022 chcedźa wokrjesy a bjezwokrjesne města, podpěrane wot swobodneho stata, za wšitkich wuknjacych na powšitkownych šulach kaž tež na powołansko­kubłanskich šulach, kotřiž nimaja ­žane dualne wukubłanje, „sakski kubłanski tiket“ zawjesć.

Drježdźany (SN/at). Nowy poskitk płaći w lětnym abonemenće maksimalnje 15 eurow wob měsac. Z jězbnym lisćikom móža šulerjo w swojim wobchadnym zwjazku, cyłe lěto a cyły dźeń wobchadne srědki zjawneho wosoboweho bliskowobchada wužiwać. Swobodny stat podpěruje kubłanski tiket z 50 milionami eurow. Tón su sakski minister za hospodarstwo, dźěło a wobchad Martin Dulig, Kamjeničanski wyši měšćanosta Sven Schulze (wobaj SPD) jako zastupjer Sakskeho zwjazka městow a gmejnow kaž tež Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) za Sakski zwjazk wokrjesow wčera w Drježdźanach předstajili.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND