Ratarjo maja sej ćežko poručenje

štwórtk, 21. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Regionalne wudźěłki kupować móža sej ludźo w Čornohodlerskim wobchodźe ratarskeje towaršnosće LAWI. Hač su to kisałe kórki z Błótow, nudle z Riesy, produkty kołowokoło Budyskeho žonopa, čerstwe kórki z wokolnych zahrodnistwow atd. – ratarjo zawěsćeja nam tež w časach krizy stajnje dosć wulki wuběr zežiwidłow.  Foto: Feliks Haza Regionalne wudźěłki kupować móža sej ludźo w Čornohodlerskim wobchodźe ratarskeje towaršnosće LAWI. Hač su to kisałe kórki z Błótow, nudle z Riesy, produkty kołowokoło Budyskeho žonopa, čerstwe kórki z wokolnych zahrodnistwow atd. – ratarjo zawěsćeja nam tež w časach krizy stajnje dosć wulki wuběr zežiwidłow. Foto: Feliks Haza

Za přichod trjebaja lěpšu motiwaciju a nowe perspektiwy

Budyšin (SN/BŠe). Hladajo na wunoški žnjow móžeše wjetšina ratarjow w Budyskim wokrjesu loni wodychnyć. „Dźakowano spadkam kónc apryla a spočatk meje, kaž tež chłódnišej meji a junijej njejsu rostliny tajki stres z horcotu měli. Hač do lěća su płody tuž derje rostli“, rozłožuje předsyda regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc Stefan Triebs. Dobre wunoški ratarskim zawodam zdobom pjenjezy zawěsćeja, dokelž wone płody kaž pšeńcu, nazymski ječmjeń a rěpik, hroch kaž tež žonopowe zorno přewažnje předawaja.

Bohužel pak su tajke přede­wzaća, kotrež pola ze skerje lochkej zemju wobdźěłuja, znowa hubjene lěto dožiwili. Wosebje potrjechene su zawody na sewjeru wokrjesa z pěskowej pódu, kotraž njezamóže wodu porjadnje składować. Třeće lěto za sobu dyrbjachu so ze suchotu bědźić. „Přichodnje drje budźemy so na dlěše doby suchoty nastajić dyrbjeć. Kóžda dobra ideja pak wot dźensnišeho na jutře dobre płody njenjese. Ratarjo trjebaja wjace chwile za pozitiwne wuslědki“, Stefan Triebs wuswětla.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND