Loni w aprylu najbóle wužiwane

póndźela, 01. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pjenjezy krótkodźěłacym pomhaja w koronapandemiji předewzaćam, zo njetrjebali swojich sobudźěłaćerjow pušćić. Nětko informuje dźěłowa agentura wo konkretnych ličbach wužiwanja.

Budyšin (SN/at). Pjenjezy krótkodźěłacym su wosebje za čas koronapandemije wažny srědk předewzaćam, zo bychu z podpěru stata dźěło zawěsćili, bjezdźěłnosći zadźěwali a wupad mzdy znajmjeńša zdźěla zarunali. Wuměnjenje je, zo dyrbi bytostny wupad dźěła předležeć, kiž je njewobeńdźomny a nachwilneho razu a kotryž złožuje so na ekonomiske přičiny abo na njewotwobroćomny po­dawk. W praksy to rěka, zo maja přede­wzaća krótkodźěło pola přisłušneje agentury za dźěło přizjewić. Wujewi-li pruwowanje pozitiwny wuslědk, wobliči zarjad konkretne naroki a je pozdźišo přepokaza. Tak dźěłodawar pjenjezy najprjedy swojim sobudźěłaćerjam wupłaći, prjedy hač je zwjazkowa agentura za dźěło jemu dodatnje wróći.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND