×

Powěsć

Failed loading XML...

Pytaja młodu swójbu za wabjenske fota

štwórtk, 04. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Ze swójbu so aktiwnje po jězorinje pohibować a zdobom fotomodel być? Turistiski zwjazk pyta nětko akterow za wabjenske akcije.  Foto: Nada Quenzel Ze swójbu so aktiwnje po jězorinje pohibować a zdobom fotomodel być? Turistiski zwjazk pyta nětko akterow za wabjenske akcije. Foto: Nada Quenzel

Dowolowy region łužiskeje jězoriny je tu­chwilu hišće w zymskim sparje. Zamoł­wity turistiski zwjazk ze sydłom w Złym Komorowje pak lětušu sezonu hižo pilnje přihotuje.

Zły Komorow (SN/BŠe). Hladajo na tuchwilnu situaciju, zo turistikarjo žanych hosći witać njemóža, měła přichodna dowo­lowa sezona ćim wuspěšniša być. Lětsa chcedźa zamołwići wabjenje, mjez druhim swójbny dowol nastupajo, jako ćežišćo tematizować, štož móža domoródni rady podpěrać. Kaž turistiski zwjazk Łužiska jězorina nětko wozjewi, pytaja za nowe fota a wideja swójbu z dźěćimi, kotrež su starše hač dźesać lět. Wosebje wulku wažnosć kładu na při­rodne wustupowanje. Akterojo njeměli so tež kamery bojeć. Nazhonjenja we wobłuku někajkich nahrawanjow njejsu žane trěbne. Fotograf chce typiske dowolowe situacije zapopadnyć, kaž na přikład zhromadny wulět z kolesom, čołmikowanje abo wopyt w brunicowej jamje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND