Wšitcy wučomnicy pruwowanja wobstali

póndźela, 22. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Štyrnaće wučomnikow je Wojerowska towaršnosć za wu- a dalekubłanje nětko wuwjazała. Swjedźenske zarjadowanje dyrbjachu lětsa z wobmjezowanjemi koronawirusa dla přewjesć.  Foto: Jost Schmidtchen Štyrnaće wučomnikow je Wojerowska towaršnosć za wu- a dalekubłanje nětko wuwjazała. Swjedźenske zarjadowanje dyrbjachu lětsa z wobmjezowanjemi koronawirusa dla přewjesć. Foto: Jost Schmidtchen

Wojerecy (JoS/SN). Wojerowska towaršnosć za wu- a dalekubłanje (GAF) je minjeny pjatk swojich wučomnikow z wukubłanja wuwjazała. W 26lětnym wobstaću towaršnosće dyrbjachu zarjadowanje pod wosebitymi wobstejnosćemi korony dla přewjesć. Tak běchu zastupjerjo wukubłanskich zawodow tónkróć z pomocu livestreama pódla. Tež dalši zajimcy běchu online přitomni. Składnosć za to wužiwachu předewšěm starši a přećeljo wukubłancow. Hladajo na wobmjezowanja spytachu wuwjazanje wotchadnikow přiwšěm zmištrować. Kaž pak ­nawoda wukubłanskeho wobłuka pola GAF Kay-Uwe Schollmeier připowědźi, dyrbi jubilejne zarjadowanje „25 lět GAF“ znowa wupadnyć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND