×

Powěsć

Failed loading XML...

„Nadźija poslednja wumrěje“

štwórtk, 15. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z tymle motiwom na titulnej stronje noweho wabjenskeho flajera witaja „sydlerki“ wopytowarjow na Erlichtec dwór w Rěčicach.  Foto: Steffi Tusche Z tymle motiwom na titulnej stronje noweho wabjenskeho flajera witaja „sydlerki“ wopytowarjow na Erlichtec dwór w Rěčicach. Foto: Steffi Tusche

Kak so trajace wobmjezowanja koronapandemije dla na Rěčičanski Erlichtec dwór wuskutkuja

Pod nalětnim słóncom žiwjenje po dołhim zymskim času wotuća. To móžemy derje wokoło areala Erlichtec dwora w Rěčicach wobkedźbować. Móc słónca pak tuchwilu njedosaha, zo by so zdobom w jednotliwych twa­rjenjach sydlišća porjadnje něšto hibało. Kwakla koronawirusa tomu zadźěwa. Nětko w Sakskej hač do 9. meje podlě­šeny lockdown staja sćerpnosć rjemjeslnicow a sobudźěłaćerkow turistiskeje infor­macije na dalšu krutu probu. Wot rjaneho wjedra w minjenych tydźenjach wobchodnicy ničo měli njejsu. Wulětnikarjo su drje swoje awta na parkowanišću wotstajeli, wuchodźujo so po bliskich hatach pak njejsu wulce na to dźiwali, hač tón abo tamny wobchod snano na kupcow čaka. Wo kulturnym poskitku w dźiwadłowej bróžni za čas pandemije rěčeć njetrjebamy, wona je zawrjena.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Heike Hoffmann w swojej „Šijerskej stwičce“ Foto: Joachim Rjela
dalši wobraz (2) Annett Pfaffenbauer dźěła na krosnach w swojej „Tkajerni“.
dalši wobraz (3) Na čornej desce dworoweje pjekarnje „Höfchen“ čitaš hišće rozžohnowanje do koronapřestawki wot 2. nowembra. Hdy móža kupcow tam znowa posłužować, tam tuchwilu nichtó njewě. Foto: Axel Arlt
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND