Konsekwenca w swójbach trěbna

srjeda, 28. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na Kulowskim torhošću so wobstajnje tydźenske wiki wotměwaja, za čož su wobydlerjo dźakowni. Na Kulowskim torhošću so wobstajnje tydźenske wiki wotměwaja, za čož su wobydlerjo dźakowni.

Markus Posch chce hač do lěta 2028 Kulowski měšćanosta wostać – Žiwa dwurěčnosć je jemu jara wažna

W Kulowje a jědnaće wjesnych dźělach 9. meje měšćanostu wola. Z Markusom Poschom (CDU) maja tónraz jeničkeho kandidata. 51lětny je wot 2014 měšćanosta. Z hesłami kaž „Ja so wo to staram“ a dalšimi wabi wón na plakatach wo dowěru wobydlerjow. Wo jeho motiwaciji a wobsahach jeho dźěła je so Andreas Kirschke z nim rozmołwjał.

Knježe Poscho, při zašłych wólbach měšćanosty sće štyrjoch sobukandidatow měł. Čujeće so to lětsa někak samlutki?

M. Posch: To móžeš widźeć, kaž chceš. Jónu to pokazuje, zo je wot 2014 bjez­dwěla něštožkuli derje běžało a rěči za dobre dźěło w měšćanskim zarjadni­stwje. Wotbłyšćuje pak tež wulku zamołwitosć, kotrejž chcu znowa wotpowědować.

Što Was za to motiwuje?

M. Posch: Chcu wobydlerjam blisko dźěłać a na docpěte nawjazać. Štož płaći, su wuslědki.

Što sće wot lěta 2014 docpěł?

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Kulowski měšćanosta Markus Posch k wólbam 9. meje znowa jako kandidat CDU nastupi. Wón je jenički kandidat. Foto: Andreas Kirschke
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND