Za strowy miks štomow w lěsach Łužicy

wutora, 04. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Energijowy koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je swoje nalětnje zalěs­njenje w něhdyšich jamach kaž tež na bywšim wudobywanišću Choćebuz-sewjer a při nastawacym Choće­buskim wuchodnym jězorje po planje zakónčił.

Choćebuz (SN/JaW). 141 hektarow pło­niny je LEAG wot februara hač do kónca apryla cyłkownje zalěsniła, wona w nowinskej zdźělence informuje. Kaž z njeje dale wuchadźa, su z pomocu techniki něhdźe 900 000 štomikow zesadźeli. „30 hektarow smy w bywšej wuhlowej jamje­ Choćebuz-sewjer, dwanaće hektarow w Janšojcach, 20 ha we Wochozach, 49 w Rychwałdźe a 30 w Wjelcej zalěsnili. Pomhali su regionalni ratarjo a dalše partnerske zawody ze sadźenskimi ma­ši- nami. Na hektar bě to stajnje ně­hdźe 6 000 sadźenkow,“ pisa nowinski rěčnik LEAG Thoralf Schirmer.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND