Změja bórze wonkowne městna

štwórtk, 20. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Rjemjeslnik Drahos Sipik přirězuje deski za wonkowne městna „Wjelbika“, hdźež budźetaj mějićelej hosćenca Monika Lukašowa a mandźelski Tomaš (w pozadku) wopytowarjow posłužować móc.  Foto: Carmen Schumann Rjemjeslnik Drahos Sipik přirězuje deski za wonkowne městna „Wjelbika“, hdźež budźetaj mějićelej hosćenca Monika Lukašowa a mandźelski Tomaš (w pozadku) wopytowarjow posłužować móc. Foto: Carmen Schumann

Koronapandemiju jako šansu wužiwać a čas zmysłapołnje wužiwać je hesło mnohich, kotřiž su sej něšto nowe předewzali. Tež serbscy hosćencarjo po tejle zasadźe jednaja.

Budyšin (CS/SN). Nanuzowanu korona přestawku wužiwataj mějićelej Budyskeho hosćenca „Wjelbik“ Monika Lukašowa a jeje mandźelski Tomaš, zo byštaj hosćenc přetworiłoj. Tak běchu sanitarne připrawy hišće na stawje kaž před 30 lětami. Nětko tam sobudźěłaćerjo Rječkec a Čornakec zawoda nuzniki dospołnje ponowjeja a za to tež nowe roły kładu. Nuzniki a honače budu potom bjezkontaktne. Bohužel, tak Tomaš Lukaš praji, dyrbjachu korony dla na přikład na myjadła wjele dlěje čakać hač planowane. Dale dóstanje hosćenc nowu přewě­trjensku připrawu. Stara pochadźeše z časa załoženja „Wjelbika“ a njeměješe žane filtry. Zatwar wužiwachu hnydom sobu za to, sćěny a wjerchi znowa wobarbić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk