Jězorina dobywa atraktiwitu

póndźela, 12. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Rań (AK/SN). Pućowarjo móža nětko koło­wokoło Rańskeho jězora pućować. Tež kolesowarjo njetrjebaja hižo ze šćežki wotbočić. Wo to starał je so zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborska. Ko­le­sowarska šćežka wokoło jězora je nětko tež we wobłuku Rěpišćoweje (Reppister) wyšiny kompletna. Asfaltowana šćežka je 2,8 kilo­metrow dołha a tři metry šě­roka. „W dobrym stawje su elementy při wuhladnišću. Wudospołnili su je ze zwobraznjenjom płonin wotbagrowanych wsow. Tute elementy słuža dopomnjeću na hórnistwo w regionje“, informuje sobudźěłaćerka zwjazka Julia Kussatz. Wot měrca do junija 2021 běše zaměrowy zwjazk naprawu zwoprawdźił. Twarske kóšty za projekt wučinja 550 000 eurow brutto. Zapłaćił je jězorinowy zwjazk naprawu ze swójskich a ze srědkow po paragrafje 4 zarjadniskeho dorěčenja wo saněro­wanju hórnistwa mjez Zwjazkom a kra­jemi. To su srědki k zwyšenju standarda w regionje, hdźež maja ze sćěhami hórnistwa wobchadźeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk