16. Budyske žonopowe tydźenje zahajene

srjeda, 18. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wčera staj w Budyšinje Dietmar Stange a Manfred Lüdtke ze žonopoweho muzeja (wotlěwa) lětuše žonopowe tydźenje zahajili.  Foto: Carmen Schuman Wčera staj w Budyšinje Dietmar Stange a Manfred Lüdtke ze žonopoweho muzeja (wotlěwa) lětuše žonopowe tydźenje zahajili. Foto: Carmen Schuman

Budyšin (CS/JaW). Zo njesłuša žonop jenož ke kołbasce, ale spožča dalšim jědźam wosebitu notu, wo tym móža so Budyšenjo a hosćo sprjewineho města na Budyskich žonopowych tydźenjach přeswědčić. Wčera su lětuše 16. Budyske žono­powe tydźenje w žonopowym muzeju sprjewineho města na Mjasowych wikach oficialnje zahajili. Na hač do 12. septembra trajacych specialnych tydźenjach wobdźěli so drje lětsa jenož 12 restawrantow, su pak to předewšěm stari znaći, kotřiž su z cyłej wutrobu pódla, zwurazni Dietmar Stange z Budyskeho turistiskeho towarstwa. Woni chcedźa swojim hosćom z tym nowe słody zbližić.

Mjez lětušimi wobdźělenymi hosćencami stej z „Wjelbikom“ a „Culinariumom“ tež serbskej. Tež tam su kucharjo specielnje za lětuše žonopowe tydźenje stworili wosebite poskitki jědźow, wězo z Budyskim žonopom kaž mjez druhim Roastbeef z ruskim jejom – za tym chowa so jejo ze žonopom –, žonopowu poliwku z oranžemi, filej sandaka w žonopowej panadźe abo solotwje z wosebitym dressingom, kotryž wobsahuje tohorunja žonop.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND