Za komfort a žiwjenske dobro poručenje

pjatk, 01. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Koćinje nastawa tuchwilu nowa hródź, kotraž ma ćelatam, jałojcam a kruwam z přihódnym domicilom być. Hižo wot lěta 2018 zaběra so jednaćel Koćinskeho Krabatoweho mlokoweho swěta Beno Mróz z projektom. Předwidźane je, zo maja zwěrjata klětu w januaru do noweje hródźe přećahnyć.  Foto: SN/Božena Šimanec W Koćinje nastawa tuchwilu nowa hródź, kotraž ma ćelatam, jałojcam a kruwam z přihódnym domicilom być. Hižo wot lěta 2018 zaběra so jednaćel Koćinskeho Krabatoweho mlokoweho swěta Beno Mróz z projektom. Předwidźane je, zo maja zwěrjata klětu w januaru do noweje hródźe přećahnyć. Foto: SN/Božena Šimanec

Krabatowy mlokowy swět wusměrja so dale do přichoda

Koćina (SN/BŠe). Krabatowy mlokowy swět w Koćinje inwestuje zaměrnje do při­choda a twari tuchwilu nowu modernu hródź, kotraž skića zwěrjatam wu­běr­ny žiwjenski komfort. Z toho njeprofituja jenož dejki, ale wšitke starobne skupiny kruwow, jałojcow a ćelatow, kotrež w Koćinje plahuja. Tuchwilu maja zwěrjata swój domicil we wšelakich hródźach, kotrež su zestarjene, wjerchi niske a emisije wysoke. Twarjenja wotpowě­duja wšak hišće narokam zwěrjećeho dobra,­ kotrež zakonjedawar plahowarjam předpisa, přiwšěm pak chce MKH žiwjenske wuměnjenja hišće bóle polěpšić. „W starych twarjenjach smy hranicy docpěli. Za wjace žiwjenskeho dobra je nowa hródź trěbna“, wuswětli jednaćel agrarneje towaršnosće MKH Beno Mróz, kiž je za ratarski wobłuk w zawodźe zamołwity.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk