Pućować z alpakami poručenje

pjatk, 08. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Mnohe zajimawe, wočerstwjace a rjane, zdobom tež powučne poskitki předewšěm za swójby je zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje zhromadnje ze swojimi partnerami a partnerkami za bližace so nazymske prózdniny zestajał. Mjez druhim poskića Cornelia Schnippa (srjedźa) w Ptačecach pućowanja z alpakami.  Foto: Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina/Nada Quenzel Mnohe zajimawe, wočerstwjace a rjane, zdobom tež powučne poskitki předewšěm za swójby je zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje zhromadnje ze swojimi partnerami a partnerkami za bližace so nazymske prózdniny zestajał. Mjez druhim poskića Cornelia Schnippa (srjedźa) w Ptačecach pućowanja z alpakami. Foto: Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina/Nada Quenzel

Łužiska jězorina přeproša na dožiwjenjowpołne prózdniny

Zły Komorow (SN/JaW). Łužiska jězorina planuje za nazymske prózdniny wot 18. do 29. oktobra tójšto akcijow a zajimawosćow předewšěm za swójby kaž tež za dźě­dow a wowki z wnučkami. „Nimo kolesowanskich steja tež kwadowe tury a pućowanja z alpakami a napjate zetkanja z industrijnej kulturu na programje“, informuje rěčnica zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje Katja Wersch w nowinskej zdźělence.

Jedna z wosebitosćow w najwjetšim kumštnje nastatym wodźiznowym terenje Europy je 37 kilometrow dołha kolesowarska šćežka hódančkow kołowokoło Lejnjanskeho (Geierswalde) a Złokomorowskeho (Senftenberg) jězora. „Płone a předewšěm šćežki bjez awtow su idealne za tury z dźěćimi“, Katja Wersch wuswětla. Nimo toho zwjazuje šćežka podłu wobeju jězorow aktiwne dožiwjenje z temu změna krajiny. Tak su dźěći na wosom stacijach wužadane na prašenja wot­moł­wjeć. „Při tym zbližeja sej wědu wo brunicowych jamach, wo wotbagrowanych wsach a wo zapławjenju jězorow.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk