Wulke tempo dale trěbne poručenje

srjeda, 13. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Andreas Scheuer (CSU), zwjazkowy minister za wobchad a digitalnu infrastrukturu, je wčera w Njeswačanskim parku na swjatočnosć k oficialnemu zakónčenju šěrokopasmoweho wutwara w Budyskim wokrjesu přišoł. Po dźewjeć clusterach bu w 55 komunach wokrjesa wot Zwjazka a wot Sakskeje spěchowany projekt zwoprawdźeny.  Foto: pa/Sebastian Kahnert Andreas Scheuer (CSU), zwjazkowy minister za wobchad a digitalnu infrastrukturu, je wčera w Njeswačanskim parku na swjatočnosć k oficialnemu zakónčenju šěrokopasmoweho wutwara w Budyskim wokrjesu přišoł. Po dźewjeć clusterach bu w 55 komunach wokrjesa wot Zwjazka a wot Sakskeje spěchowany projekt zwoprawdźeny. Foto: pa/Sebastian Kahnert

Nastupajo spěšny internet Budyski wokrjes nětko w lize gigabitow

Njeswačidło (SN/at). Směrodajne předewzaće Budyskeho wokrjesa su po połtřeća lěće wčera w Njeswačidle wotzamknyli. Hromadźe ze zwjazkowym ministrom za wobchad a digitalnu infrastrukturu Andreasom Scheuerom (CSU) zakónčichu sakski ministerski prezident Micheal Kretschmer, Budyski krajny rada Michael Harig (wobaj CDU), za wulkoprojekt zamołwita přirjadnica krajneho rady Birgit Weber (njestronjanka) kaž tež społnomócnjeny předsydstwa Telekom za šěrokopasmowu kooperaciju w Němskej dr. Dido Blankenburg projekt, kotryž ­maja nastupajo wutwar ze škleńčnoni­ćowym kablom za tuchwilu najwjetši ­Europy.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk