Dalšimaj projektomaj přihłosowali

srjeda, 03. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/at). Sakska móže dalšej projektaj za strukturnu změnu we łužiskim brunicowym rewěrje zwoprawdźić. Kaž statne ministerstwo za regionalne wuwiće wčera w Drježdźanach zdźěli, je Zwjazkowy zarjad za hospodarstwo a kontrolu wuwožowanja póndźelu poslednimaj dotal njewobkrućenymaj krajnymaj projektomaj „InnoCarbEnergy“ a „WALEMObase“ přihłosował. Přisłušny statny minister Thomas Schmidt (CDU) wjeseli so, „zo móžemy nětko tež wonej projektaj dale wjesć“. K hižo schwalenym předewzaćam słuša Serbski centrum wědy na Lawskim arealu w Budyšinje.

Z projektom „InnoCarbEnergy“ nastanje na milinarnjowym stejnišću LEAG w Hamorje po cyłej Europje jónkrótny a po wšěm swěće třeći slědźenski centrum za po kóštach přihodne, po měrje produkowane a „zelene“ karbonowe ­nitki. Na projekće wobdźělene su ekscelencny cluster MERGE „Fuzija techno­logijow za multifunkcionalne lochko­twarske struktury“ TU Kamjenica, Fraunhoferskej institutaj za gratowe mašiny a přeformowansku techniku a za nałožene slědźenje polymerow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk