Wulka pomoc wuchowanskej straži

srjeda, 01. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

We łužiskej jězorinje kładu wulku wažnosć­ na kilometrowe sćežory. Wšako­ su wone bytostny wobstatk hlada­jo na wuchowanje ludźi. Stołpy dyrbja tuž nětko zaso ponowić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk