Za krótke puće mjez „polom a talerjom“

póndźela, 27. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/BŠe). W Sakskej dóstawamy mnohe jara dobre regionalne wudźěłki, kotrež angažowani ludźo produkuja a tak regionalnu hódnotu spěchuja. Swobodny stat chce akterow nětko podpěrać a tak je mjenowanej bioregio-modelowej regionaj załožił, w kotrymajž móhła syć nastać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk