Potenciale spóznać a je wužiwać

srjeda, 05. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

We wobłuku modeloweho projekta sakske­ho ministerstwa za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo přepytuja tuchwilu přetrjebu energije w komunalnych twarjenjach. Gmejny nadźijeja so z toho jednanskich konceptow, zo móhli inwesticije zmysłapołnje planować.

Drježdźany/Rakecy (SN/BŠe). Sakske statne ministerstwo za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo zahaji spočatk januara modelowy projekt, z kotrymž přepytuje přetrjebu energije w komunalnych objektach. W Budyskim wokrjesu su to nimo Budyšina, Kamjenc, Kinspork, gmejny Bukecy, Rakecy, Wóslink, Šěrachow-Korzym a Smělna-Póckowy. Wokrjes a přisłušna sakska energijowa agentura SAENA projekt přewodźatej a přewozmjetej rólu regionalneho multiplikatora. Zhromadnje z eksternym energijowym coachom budu energijowe daty hač do kónca apryla zběrać a z wose­bitej software wuhódnoćić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND