Najwjetši přenajer města spokojom

póndźela, 31. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Jednaćel Wojerowskeje bydlenjotwarskeje towaršnosće Steffen Markgraf je z lońšej bilancu spokojom a hlada optimistisce do lěta 2022.  Foto: Andreas Kirschke Jednaćel Wojerowskeje bydlenjotwarskeje towaršnosće Steffen Markgraf je z lońšej bilancu spokojom a hlada optimistisce do lěta 2022. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Něhdźe dźesać milionow eurow je Wojerowska bydlenjotwarska towaršnosć (WGH) loni inwestowała. Tamniše ćežišća běchu nowotwar, modernizacija a saněrowanje. To zdźěli jednaćel Steffen Markgraf w swojej bilancy za lěto 2021. Jedne z wulkich předewzaćow bě bydlenski park na Paula Ehrlichowej, kotryž twarja wot lěta 2019. Mjeztym su tři wjacebydlenske domy hotowe, štwórty dokónča w druhim kwartalu 2022. W kóždym domje je wosom bydlenskich jednotkow. Do wudźeržowanja wobstejacych bydlenjow su 4,4 miliony ­eurow inwestowali. Hłownje zatwarichu lifty a wotstronichu barjery, z čimž su bydlenja atraktiwniše za seniorow a swójby.

WGH móžeše loni na 30. róčnicu wobstaća zhladować. Při tej składnosći su na 30 městnach města nowe ławki nastajeli. Towaršnosć je najwjetši přenajer bydlenjow we Wojerecach. Dohromady maja 7 415 bydlenskich jednotkow, 249 přemysłowych jednotkow a 192 garažow. 86 procentow wšeho wobstatka je pře­na­ja­tych. Po informacijach Steffena Mark­grafa něhdźe tysac bydlenjow prózdnych steji. Zdźěla chcedźa je wottorhać, tak ­na Bachowej a Händelowej.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND