Wodu zlutniwje wužiwać

póndźela, 21. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Satelity w swětnišću maja daty zběrać a ratarstwo polěpšić

Freiburg/Jena (dpa/SN). Wulki dźěl pitneje wody zasadźa ratarstwo, často pak to idealnje nječini a njeličomne litry wažneje resursy broji. Slědźerjo z Jeny a Freiburga chcedźa pomhać. Nowu wunamakanku su nětko do swětnišća třělili, a to jako kartony, wupadace kaž za nowe črije. Tak mjenowane mikrosatelity maja wužiwanje wody w ratarstwje po cyłym swěće polěpšić. Z nimi chcedźa slědźerjo daty temperatury na zemi zběrać. To pomha potrjebu wody trochować, wu­jasni techniski šef Freiburgskeje firmy ConstellR Marius Bierdel. „Hdyž so rostlinam špatnje dźe, so wone brune barbja a wjadnu“, Bierdel rozjasnja. „W tym padźe pak je hižo přepozdźe.“ Dźakowano infračerwjenej technice, z kotrejž su satelity předewzaća wuhotowane, móža hižo dwaj tydźenjej prjedy zwěsćić, hdźe je woda trěbna. Na tamnej stronje technika pomha, z wodu druhdźe njebrojić. Firma ConstellR je wotnožka Freiburgskeho Fraunhoferskeho instituta, kotryž projekt nawjeduje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND