Wjele idejow za žiwu dwurěčnosć

srjeda, 02. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Sakski krajny kuratorij za wjesny rum je předwčerawšim mytowanych idejoweho wubědźowanja w zwisku z fondsom „Simul+ Čiń sobu!“ wozjewił. We wobłuku kategorije za žiwu dwurěčnosć móže so předewšěm towarstwo Serbski kulturny turizm wjeselić.

Miłoćicy (SN/BŠe). Cyłkownje 497 kreatiwnych projektnych idejow bu w zwisku z fondsom „Simul+ Čiń sobu!“ hódnoćenych. Wjac hač sydom milionow eurow mytowanskich pjenjez je za to k dispozi­ciji, informowaše póndźelu sakski statny minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU) na onlinowej nowinarskej konferency zhromadnje ze zastupjerjemi krajneho kuratorija za wjesny rum, kotryž ma swoje sydło w Miłoćicach. Tři juryje z cyłkownje 24 sobustawami su najlěpše přinoški z 914 zapodatych wuzwolili. „Wšitke wobsahuja ideje za žiwjenje přihódne wuhotowanje městow a wsow. Z mytowanjom wot 5 000 do 250 000 eurow podpěramy zwoprawdźenje projektnych idejow“, Schmidt wuzběhny. Wšako so tak radźi inowaciju, duch zhromadnosće a optimizm w regionje sylnić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND