Sakska ideje z mytom hódnoći

srjeda, 09. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Za škit klimy, přirody a wobswěta je wjele motiwacije a angažementa trěbne. W Sakskej a tak tež w Hornjej Łužicy je wjele přikładow, kotrež swobodny stat z wubědźowanjom eku hódnoći.

Budyšin (SN/BŠe). Sakski ratarski minister Wolfram Günther (Zeleni) je minjeny tydźeń třeće wubědźowanje „eku-myto přichoda energije, klimy a wobswěta 2022“ zahajił. Hač do 28. apryla móža zajimcy swoje požadanja zapodać. Trěbne informacije namakaja na internetnej stronje .

Z eku-mytom chce sakske ministerstwo za energiju, klimu, wobswět a ratarstwo (SMEKUL) lokalne a regionalne prócowanja za zachowanje mjez druhim biologiskeje mnohotnosće, regionalne hódnoćenje a škit klimy hódnoćić. „Po wuspěchu minjeneju wubědźowanjow chcemy tež lětsa angažement ludźi, iniciatiwow, předewzaćow a komunow we wobłuku škita klimy a wobswěta mytować“, Wolfram Günther wu­zběhny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND