Žiwjenska kwalita wažna tema

póndźela, 14. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kotre projekty móhli přichodnje z pomocu srědkow w Leaderowym programje Hornjołužiska hola a haty za dobu wot 2023 do 2027 spěchować? Prašenje to, z kotrymž zaběrachu su přitomni minjeny pjatk na diskusijnym wječoru w Radworju.

Radwor (SN/BŠe). Wjace hač 50 ludźi bě pjatk do Radworskeje wjacezaměroweje hale „Slavia“ přišło, zo bychu zhromadnje wo přichodnych spěchowanskich směrnicach Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty rozmyslowali. Nimo wjacorych zastupjerjow gmejnow regiona běchu tež mnozy Radworčenjo přišli. Spočatnje zhonichu wo nadrobnej analyzy, kotruž bě Zhorjelski planowar Ansgar Kaup ze swojimi sobudźěłaćerjemi zhotowił. Wón jim na přikład rozłoži, zo ličba wobydlerjow w regionje woteběra. Jeničce Njebjelčanska, Worklečanska a Ralbičansko-Róžeńčanska gmejna su minjene lěta přirost zwěsćili. Čehodla tomu tak je? Stej žiwjenska kwalita a naslědnosć na tym wina? Što móhli komuny činić, zo so tam zaso wjace ludźi zaměstni?

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND