Tworni z wěstym přichodom poručenje

srjeda, 06. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenske stejnišćo accumotive fleksibelnje a eficientnje dale dźěła

Kamjenc (SN/BŠe). Dawno słušatej Kamjenskej tworni accumotive k najwaž­nišim dźěłodawarjam regiona. A tež přichod­nje maja přistajeni zawoda ruce połnej­ dźěła. Accumotive dźě słuša k sto procentam Mercedes-Benz Group AG a je z tym wotnožka koncerna. Kaž z na­prašowanja pola accumotive wuchadźa, přihotuje so Mercedes-Benz, znaty pod symbolom hwězdy, na ryzy elektriski přichod­. Hač do kónca lětdźesatka chce awtotwarc wšudźe tam, hdźež su wične wuměnjenja date, jenož hišće elektrisce ćěrjene jězdźidła poskićeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND