Charakteristiski raz historiskich byrgarskich domow chcedźa zachować

wutora, 19. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wosrjedź Zhorjelca je tuchwilu wulke twarnišćo. Krajnoradny zarjad wokrjesa tam ponowjeja a rozšěrjeja. Twarske naprawy cyłkownje něhdźe 69 milionow eurow płaća. Foto: Andreas Kirschke Wosrjedź Zhorjelca je tuchwilu wulke twarnišćo. Krajnoradny zarjad wokrjesa tam ponowjeja a rozšěrjeja. Twarske naprawy cyłkownje něhdźe 69 milionow eurow płaća. Foto: Andreas Kirschke

Stejnišćo Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada tuchwilu wulkomyslnje přetwarja. Mjez nowymi twarjenjemi zapřijeja tam historiske byrgarske domy, kotrež město charakterizuja.

Zhorjelc (AK/SN). Rozšěrjenje a ponowjenje twarjenjow Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada derje pokročujetej. Wo tym informowaše wokrjesny komornik Thomas Gampe njedawno nowinarjow na rozmołwje. „Ze starym twarjenjom chcemy klětu kónc lěta hotowi być, hłubokogaraža ma kónc lěta 2025 sćěhować“, wón wujasni. Po tuchwilnym stawje twarskich płaćiznow budźe cyłkowna naprawa něhdźe 69 milionow eurow płaćić. Swójski podźěl Zhorjelskeho wokrjesa za wysokotwar wučinja něhdźe 9,6 milionow eurow. Z tym móže wokrjes swoje zaměry w dalokej měrje dodźeržeć. Wo­krjesny sejmik je 19. meje 2019 wobzamknył, zo njeměła płaćizna za wysokotwar mjezu dźesać milionow eurow překročić. Za hłubokogaražu pak njeměli wjac hač 2,3 miliony eurow nałožować. Hladajo na rozšěrjenje krajnoradneho zarjada móže přidatnje 350 sobudźěłaćerjow na Zhorjelskim stejnišću dźěłać. Garaža změje 120 parkowanišćow za awta.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND