Swójski stil so wotbłyšćuje

pjatk, 29. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Christina Hozyna so w swojej Worklečanskej praksy wjeseleše, jako staj blidarjej Měrćin Handrik a Philipp Skoczowsky (wotlěwa) tele dny nowu recepciju přiwjezłoj a ju natwariłoj.  Foto: Feliks Haza Dr. Christina Hozyna so w swojej Worklečanskej praksy wjeseleše, jako staj blidarjej Měrćin Handrik a Philipp Skoczowsky (wotlěwa) tele dny nowu recepciju přiwjezłoj a ju natwariłoj. Foto: Feliks Haza

Zubnolěkarsku praksu we Worklecach wobšěrnje ponowjeja

Worklecy (SN/MWj). Štóž poby w minjenych tydźenjach problemow ze zubami dla we Worklečanskej Wałdźic zubnolěkarskej praksy, njeje tam jenož piwčenje filigranych njebozow abo snano raz mały zakřik pacienta słyšał, ale tež mašiny twarskich dźěłaćerjow. Spočatk lěta je dr. Christina Hozyna praksu wot swojeho nana dr. Bena Wałdy přewzała a ju wot toho časa ponowja. Jedyn měsac bě praksa zawrjena, po tym sej młoda lěkarka takrjec klinku z pacientami a twarskimi dźěłaćerjemi do rukow dawaše.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND