Jenož w krizy hodźi so něšto změnić

srjeda, 04. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tomaš Čornak (srjedźa) je w běhu zašłych 32 lět jako wjesnjanosta sedźał mało za swojim pisanskim blidom w Njebjelčicach. Wo wjele radšo je přebywał, kaž loni na załoženju towarstwa Sowutu mjez wobydlerjemi abo hosćimi Njebjelčanskeje gmejny.  Foto: Feliks Haza Tomaš Čornak (srjedźa) je w běhu zašłych 32 lět jako wjesnjanosta sedźał mało za swojim pisanskim blidom w Njebjelčicach. Wo wjele radšo je přebywał, kaž loni na załoženju towarstwa Sowutu mjez wobydlerjemi abo hosćimi Njebjelčanskeje gmejny. Foto: Feliks Haza

Hdyž za něšto tydźenjow w Njebjelčicach noweho wjesnjanostu wola, je Tomaš Čornak po 32 lětach zastojnstwo wotedał. Wotežki w komunalnym skutkowanju pak přiwšěm njewotpołoži. Tuchwilu ma so wón rozestajeć z informacijemi w interneće wo skutkowanju wjesnjanosty a gmejnskeje rady za komunu. Milenka Rječcyna je so z něhdy najmłódšim a dźensa z jednym z najnazhonićišich komunalnych politikarjow w Serbach rozmołwjała.

Sće měł stajnje wizije za swoju gmejnu. Su so tute w běhu lět změnili?

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Nihdy njeje sej Tomaš Čornak (zady nalěwo stejo) přeškoda, so sam gratu přimać kaž zašły tydźeń na akciji łužiskeje Greenpeace-skupiny. Foto: Milenka Rječccyna
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND