Skónčnje móža zaso powołanja „dožiwić“

wutora, 31. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W poslednimaj lětomaj su so korony dla lědma powołanske orientacije přez předewzaćelow přewjesć móhli. Lětsa móža šulerki a šulerjo kaž tež dalši zajimcy zaso firmy na „pózdnjej słužbje“ wopytać.

Biskopicy/Budyšin/Kamjenc/Wojerecy (SN/bš). Pjaty raz přeprošeja města Budyskeho wokrjesa zajimcow do regionalnych firmow, zo bychu so z dźěłom tutych zeznajomili. Pod hesłom „pózdnja słužba“ móža zajimcy w Budyšinje a Kamjencu 17. junija a w Bisko­picach kaž tež we Wojerecach 1. julija z busom k regionalnym firmam dojěć a sej tute bliže wobhladać. W Radebergu a prěni raz tež w Załomju je projekt 9. septembra planowany. Zaměr akcije je zdobyće zajimcow za wukubłanje abo nowych dźěłowych mocow. Tola akterojo chcedźa tež wobydlerjow docpěć a jim dźěławosć regionalneho hospodarstwa zbližić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND