Předstaja perspektiwy w domiznje

srjeda, 08. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wukubłanske wiki su dobra přiležnosć so wo powołanskich móžnosćach informować. Přichodnu sobotu wotměja so wiki Insidertreff w Lubiju, hdźež změje něhdźe 150 wustajerjow najwšelakoriše poskitki přihotowane.

Lubij (SN/BŠe). Koronapandemija je tež na wukubłanskich wikach swoje slědy zawostajiła. Wšelake praktikumy k powołanskej orientaciji njemóžachu přewjesć a tež zwučene wukubłanske wiki su organizatorojo wotprajili. Přiwšěm pak je zwisk mjez zawodami a předewzaćemi k šulerjam a šulerkam bytostny. Po dwěmaj lětomaj přestawki wotměja so nětko zaso wiki Insidertreff w Lubiju. Zarjadowanje je zhromadny projekt Zhorjelskeho wo­krjesa, Drježdźanskeje industrijneje a wikowanskeje komory, Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory, Budyskeje agentury za dźěło kaž tež Zhorjelskeho joboweho centera.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND