Swětłownju chcedźa rozšěrić poručenje

wutora, 20. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, naprawo) je wčera jednaćela Nadróznohrabowskeje twornje TDDK Yoichia Teraoa (2. wotlěwa) w Drježdźanskej statnej kencliji witał. Přičina toho je připowědźene rozšěrjenje zawoda. Tež Budyski krajny rada Udo Wićaz (srjedźa) a Njedźichowski měšćanosta Harry Habel (wobaj CDU, 3. wotlěwa) běštaj přitomnaj, wšako zawěsćeja plany TDDK wěsty přichod łužiskeho stejnišća. Tón wuwije so dale a bóle na swětłownju elektromobility.  Foto: Sandro Schneider Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, naprawo) je wčera jednaćela Nadróznohrabowskeje twornje TDDK Yoichia Teraoa (2. wotlěwa) w Drježdźanskej statnej kencliji witał. Přičina toho je připowědźene rozšěrjenje zawoda. Tež Budyski krajny rada Udo Wićaz (srjedźa) a Njedźichowski měšćanosta Harry Habel (wobaj CDU, 3. wotlěwa) běštaj přitomnaj, wšako zawěsćeja plany TDDK wěsty přichod łužiskeho stejnišća. Tón wuwije so dale a bóle na swětłownju elektromobility. Foto: Sandro Schneider

Twornja TDDK w Nadróznej Hrabowce před nowymi nadawkami

Nadrózna Hrabowka (SN). Japanski dodawar awtomobilnych dźělow TDDK z Nadrózneje Hrabowki, měšćanskeho dźěla Njedźichowa, wostanje we Łužicy a je wčera přetwar zawoda připowědźił. Tak chce so k najwjetšemu produkciskemu zawodej elektriskich klimowych kompresorow za wosobowe awta w Europje wuwić.

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je wčera jednaćela TDDK Yoichia Teraoa w statnej kencliji witał. Mjez přitomnymi běše tež nowy Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU), Njedźichowski měšćanosta Harry Habel (CDU) a nawoda Sakskeje agentury za strukturne wuwiće (SAS) Jörg Mühlberg. „Wjeselu so jara, zo TDDK dale we Łužicy inwestuje. Produkcija elektriskich klimowych kompresorow je wažny rozsud za přichod stejnišća w Njedźichowje a jasne wuznaće k elektromobiliće. Wutwar zawoda zesylnja awtomobilitu w Sakskej a je hódnotna podpěra nastupajo strukturnu změnu“, Michael Kretschmer podšmórny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND