Trěbna za strukturnu změnu poručenje

srjeda, 21. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Bjerwałdski jězor je najwjetši ježor w Sakskej słuša z přestrjenju 13 kwadratnych kilometrow k najwjetšim we Łužiskej jězorinje. Tam stajnje wjele turistow a ludźi z wokoliny witaja, kotřiž poskitki na a při jězoru wužiwaja. Předewšěm pak je Bjerwałdski jězor składźišćo wody. Tuž budźe we wobłuku łužiskeho wodoweho managementa wažnu rólu přewzać.  Foto: dpa/Sebastian Kahnert Bjerwałdski jězor je najwjetši ježor w Sakskej słuša z přestrjenju 13 kwadratnych kilometrow k najwjetšim we Łužiskej jězorinje. Tam stajnje wjele turistow a ludźi z wokoliny witaja, kotřiž poskitki na a při jězoru wužiwaja. Předewšěm pak je Bjerwałdski jězor składźišćo wody. Tuž budźe we wobłuku łužiskeho wodoweho managementa wažnu rólu přewzać. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Pozicisku papjeru za łužiski wodowy management podpisali

Hamor (AK/SN). Wodowy etat we Łužicy dyrbi so dołhodobnje a naslědnje stabilizować. „Nimo hórniskich předewzaćow ma tež Zwjazk winowatosć a zamołwitosć. Kraje njemóža nadawk same zmištrować“, podšmórny sakski wobswětowy minister Wolfram Günther zawčerawšim w Hamorje. Z braniborskim hamtskim kolegu Axelom Vogelom (wobaj Zeleni) a Berlinskej statnej sekretarku za wobswět a škit klimy dr. Silke Karcher je wón zhromadnu pozicisku papjeru podpisał. Zaměr je přichodnjy kraje přesahowacy wodowy management za Łužicu. Dźěłowe zjednoćenstwo kónčin rěkow Sprjewja, Čorny Halštrow, Łužiska Nysa ma zarjad dóstać. Nastać ma nimo toho kraje přesahowaca centrala za wodowe wobhospodarjenje. „Elementarnje je model dnowneje wody trěbny. Chcemy jón we wobłuku dźěłoweje skupiny Zwjazka a krajow zdźěłać. Chcemy jón zhroma­dnje financować. Trěbny je zdobom model powjeršneje wody. Dopóznaća wobeju modelow maja so hromadu wjesć,“ wuswětli minister Axel Vogel. „Potrjeba kaž tež poskitk měłoj so přiměrić.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND