Komora ma jasne žadanja

póndźela, 07. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN). Wosom z dźesać rjemjeslniskich firmow Drježdźanskeho komorneho wobwoda dyrbi dźensa wjace za energiju wudawać hač před lětom. Mjeztym zo so mnohe dotalne krizy jenož na mało branšow wuskutkowachu, je tónraz cyłe rjemjesło potrjechene.

Cyłkownje 80 procentow dźěłarnjow motorskich jězdźidłow přizjewi wyše energijowe kóšty, w twarskim rjemjesle je jich 79 procentow zawodow. Nimale wšitke předewzaća rozprawjeja wo stupacych płaćiznach za material a wo přetorhnjenych dodawanskich rjećazach. Jeničce wosom z 531 firmow, kotrež su so na naprašowanju wobdźělili, njeje ani wot toho jednoho ani wot tamneho po­trjechene.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND