W Błótach na naslědnym wuwiću turizma dźěłaja

wutora, 10. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Błóta chce hosćom tež w zymje powabne być, kaž z poskitkami Lubnjowskich hodownych wikow.  Foto: Peter Becker Błóta chce hosćom tež w zymje powabne być, kaž z poskitkami Lubnjowskich hodownych wikow. Foto: Peter Becker

Dosć dobre wopytowarske ličby zwěsći Turistiski zwjazk Błóta za lěto 2022. Tež wukrajni hosćo tu rady přińdu. Lětsa chcedźa tam nastupajo naslědne wuwiće turizma dale postupować.

Wětošow (SN/at). Błóta su loni telko hosći přiwabili kaž naposledk do koronapandemije. Kaž Turistiski zwjazk Błóta infor­mowaše, su hač do kónca lěta 2,1 milion přenocowanjow wočakowali, to je samo rekordne lěto 2019 wo 100 000 přenocowanjow přetrjechiło. Přerěznje su hosćo tam tři dny pobyli. Porno předchadźacym lětam woznamjenja to snadnuški postup. W měsacach meja do oktobra najwjace dowolnikow do Błótow přińdźe.

Z přibližnje 9,2 milionomaj dnjowych turistow loni mějachu so akterojo na městnje wulkemu wužadanju stajić. W cyłym pućowanskim regionje bydli ně­hdźe 200 000 ludźi, połojca z nich w Choćebuzu. Po słowach nowinskeje rěčnicy turistiskeho zwjazka Silvije Jonas „smy hižo intensiwnje při tym, so wo wodźenje wopytowarjow starać a na akceptancu mjez wobydlerjemi za to dźěłać“.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND