Nowe dobre joby

póndźela, 16. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Halle/Drježdźany (SN/mb). Agentura za inowaciju na polu cyber-wěstoty změje bórze wotnožku w Drježdźanskich kónčinach. Zwjazkowej ministerstwje za zakitowanje a nutřkowne a statnej kenclijii Saksko-Anhaltskeje a Sakskeje su so nětko na to dojednali, zo wostanje hłowne stejnišćo „cyberagentury“ dołhodobnje w Halli nad Solawu. Hakle loni spočatk nazymnika su agenturu w rumnosćach něhdyšeje zubneje kliniki zaměstnili. Połojca planowanych sto dźěłowych městnow je hižo wobsadźena.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND