Znowa warnowanska straža před wagonownju w Niskej

srjeda, 25. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Z wohnjowej tonu zetkachu so tuchwilni bywši sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje jědnaty raz za wopominansku stražu. Woni chcedźa jasnosć wo tym měć, kak přichod twornje konkretnje wupada.  Foto: Eileen Müller Z wohnjowej tonu zetkachu so tuchwilni bywši sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje jědnaty raz za wopominansku stražu. Woni chcedźa jasnosć wo tym měć, kak přichod twornje konkretnje wupada. Foto: Eileen Müller

Niska (SN/at). Z jědnatej wopominanskej stražu su sej sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje wčera před zawodnymi wrotami žadali, zo mějićel ze Słowakskeje skónčnje konkretne jednanja ze zawodnymi a dźěłarnistwowymi akterami nastupajo perspektiwu, strukturu a strategiju za dalše wobstaće stejnišća zahaji. IG metal wuchodneje Sakskeje rěči po akciji wo „zaćišća połnym wobdźělenju a krutosći kolegow na městnje“. Tych, kotřiž hišće dźěłowe městno maja, podpěrachu „nimo staršich wagonownikow, kiž su hižo na wuměnku, a tež tajcy, kotřiž dyrbjachu předewzaće wopušćić. Woni nětko na perspektiwu do přichoda čakaja, zo móhli so nawróćić.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND