„Wudobywajće sej swój kopor w Cypriskej a Boliwiskej!“

wutora, 28. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Bals Urioste, jednaćel hórniskeho předewzaća KSL, na informaciskim zarjadowanju w Gózdźu.  Foto: Jost Schmidtchen Bals Urioste, jednaćel hórniskeho předewzaća KSL, na informaciskim zarjadowanju w Gózdźu. Foto: Jost Schmidtchen
Grodk/Gózdź (JoS/SN). Hórniske předewzaće Łužiski kopor a šćěpjel (KSL) chce spočatk 2030 z wudobywanjom kopora w Grodku započeć. Z hospodarskeho hladanišća by to za cyły region rěkało: 1 000 direktnych a 2 000 indirektnych dźěłowych městnow kaž tež wuwiće a wutwar wobchadneje a zarjadniskeje infrastruktury. Tuchwilu wotměwa so procedura za rjadowanje krajiny (Raumordnungsverfahren), do kotrejež so tež wobydlerstwo zapřija. Hač do 24. jutrownika móža Grodkowčenjo swoje prašenja, pokiwy a wobmyslenja wudobywanje kopora nastupajo zapodać. Dokelž za to wjace wjele chwile njeje, je Grodkowske měšćanske zarjadnistwo zašłu sobotu wobydlerjow na informaciske zarjadowanje do wjesneho domu w gmejnskim dźělu Gózdź přeprosyło. Zastupjerjo KSL kaž tež planowanskich wotrjadow Braniborskeje a Berlina podachu so z Grodkowčanami do rozmołwy a diskusije. Měšćanostka Christine Herntier běše w přeprošenju mjez druhim pisała: „Wjeselu so na kopicu dobrych rozmołwow.“ W tym wšak bu přesłapjena. Hižo wot spočatka zarjadowanja sem běše nalada w publikumje skerje njepřećelska.
wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND