Serbska boksa za swójby hišće spakowana njeje

štwórtk, 06. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
 Nopaški z trawoweje papjery su ze serbskimi motiwami poćišćane.  Foto: spreewald.de/Lena Tschuikow Nopaški z trawoweje papjery su ze serbskimi motiwami poćišćane. Foto: spreewald.de/Lena Tschuikow

Tydźenja su w Błótach lětušu sezonu zahajili. K jutram wočakuja tamniši turistikarjo tójšto hosći, byrnjež mnozy z nich pozdźišo hač hewak knihowali. Runje tak chcedźa serbsku stronku zaměrnišo zapřijeć a k tomu jedyn projekt k lětnim prózdninam zahajić.

Raduš (SN/at). Wjedro bě mało nalětnje k startej sezony. To pak wopytowarjow wotdźeržowało njeje: „Cyle nawopak, w Lubinje a Lubnjowje běštej minjeny kónc tydźenja tradicionalnej přepodaći wjasła derje wopytanej“, zdźěli Silvia Jonas, nowinska rěčnica Turistiskeho zwjazka Błóta ze sydłom w Radušu pola Wětošowa. Zo buštej twar a wužiwanje błótowskich čołmow do zwjazkoweho zapiska imaterielneho kulturneho namrěwstwa zapřijatej, je za nju „wjeršk“.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND