Loni samo rekord registrowali

srjeda, 19. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez Berlinom a Drježdźanami su zamołwići hórnistwoweho rewěra před 50 lětami Złokomorowski jězor ludźom spřistupnili. To bě spočatk spektakularneje transformacije pohórnistwoweje krajiny k Łužiskej jězorinje. Lěto wob lěto sej wjele ludźi zajimawu kónčinu wotkrywa, ke kotrejž słušeja mjeztym wjacore jězory.  Foto: Daniel Schaeck Mjez Berlinom a Drježdźanami su zamołwići hórnistwoweho rewěra před 50 lětami Złokomorowski jězor ludźom spřistupnili. To bě spočatk spektakularneje transformacije pohórnistwoweje krajiny k Łužiskej jězorinje. Lěto wob lěto sej wjele ludźi zajimawu kónčinu wotkrywa, ke kotrejž słušeja mjeztym wjacore jězory. Foto: Daniel Schaeck

Zaměrowy zwjazk w Braniborskej z wuwićom łužiskeje jězoriny přewšo spokojom

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborskeje zhladuje na lěto 2022. „To bě dotal najwuspěšniše lěto za našu kón­činu. Zwěsćichmy najwjetšu ličbu knihowanjow. Přičina toho je dobre wu­wiće campingownišća w Nimješku (Niemtsch) a přibrjóžneho hotela, hdźež mějachu jara wjele naprašowanjow“, rozprawja nawoda wobłuka infrastruktura w mjenowanym zwjazku Martin Wolf. Andreas Kirschke bě njedawno na posedźenju susodneho zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje přitomny a je najwažniše wuprajenja Martina Wolfa na naprašowanje žurnalistow zestajał.

Kelko přenocowanjow je zwjazk loni registrował?

M. Wolf: Loni zwěsćichmy ličby, kotrež běchu samo lěpše hač do koronapandemije. W lěće 2019 wopyta cyłkownje 60 906 ludźi braniborski dźěl łužiskeje jězoriny, loni bě jich dokładnje 61 844 wosobow. To je 1,54 procentow wjace hosći. Hladajo na přenocowanja lěto do pandemije 261 005, loni registrowachmy samo 278 408 přenocowanjow, štož je stopnjowanje wo 6,67 procentow.

Kotre twarske naprawy so tuchwilu zwoprawdźeja?

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND