K mjezynarodnemu dnjej pčołkow

srjeda, 17. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Při cyrkwi w Budyšinku: Pčołar a předsyda „Pčołarskeho towarstwa Šěracha“ Günter Sodan před wopomnjenskej taflu na česć Hadama Bohuchwała Šěracha, kotrejež postajenje je sam iniciěrował. Tež tamniši „Kołopuć Šěracha“ je nastorčił. Swjatočne wotewrjenje šćežki budźe sobotu, 20. meje. Foto: SN/Michaela Dźisławkowa Při cyrkwi w Budyšinku: Pčołar a předsyda „Pčołarskeho towarstwa Šěracha“ Günter Sodan před wopomnjenskej taflu na česć Hadama Bohuchwała Šěracha, kotrejež postajenje je sam iniciěrował. Tež tamniši „Kołopuć Šěracha“ je nastorčił. Swjatočne wotewrjenje šćežki budźe sobotu, 20. meje. Foto: SN/Michaela Dźisławkowa

Wo transferje pčołarskeje wědy Šěracha we 18. lětstotku a wo wiziji pčołarja Güntera Sodana dźensa

20. meje swjećimy Mjezynarodny dźeń pčołkow. Zjednoćene narody (UN) skedźbnjeja z dnjom na wulki wuznam pčołkow za ekologiski system, ale tež na wohroženje, kotremuž su tute překasancy wustajene. Přičiny mrěća su: wužiwanje insekticidow, monokulturne industrielne ratarjenje ze sćěwkom, zo mnohotnosć družin woteběra, kaž tež změna klimy. Tuta polěkuje rozpřestrěwanju parazitow a chorosćow mjez pčołkami. Wosebje ličba populacijow dźiwich pčołkow masiwnje woteběra.

Čehodla runje 20. meje?

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Pioněraj moderneho pčołarstwa: Słowjenc Anton Janša (nalěwo) a Serb Hadam Bohachwał Šěrach. Wobaj staj wědu wo pčołarjenju systematisce přepruwowałoj, dale wuwiłoj a publikowałoj. Přirunuješ-li lěto wudaća spisow wšak běše Šěrach prěni. Foto: Wikipedia (nalěwo), Günter Sodan (naprawo)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND