Chce polo na łuku přeměnić

srjeda, 24. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Mjezypłody (nalěwo) a kukurica z mulchom (srjedźa) zadźěwaja eroziji njepokryteje zemje (naprawo). Roman Wjesela Mjezypłody (nalěwo) a kukurica z mulchom (srjedźa) zadźěwaja eroziji njepokryteje zemje (naprawo). Roman Wjesela

Ratar Roman Wjesela z Chrósćic wěnuje so w swójskim zawodźe regeneratiwnemu ratarstwu

Póda je najwažniši kapital ratarskeho zawoda. Wunoški a płódnosć polěp­šić měł zaměr kóždeho ratarja być. Runočasnje je póda za­kład, přiběrace wjedrowe ekstremy z dołho trajacymi suchimi fazami a sylny­mi zliwkami zmištrować, přiwšěm dołhodobnje stabilne žně za­ručić a tak strowe žiwidła plahować. Swoje hona wobdźěłuje Roman Wjesela z Chrósćic tohodla po prawidłach regeneratiwneho ratar­stwa.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Młody ratar Roman Wjesela z Chrósćic kroči po nowych pućach a wěnuje so regeneratiwnemu ratarstwu. Foto: Archiw SN/Damian Dyrlich
dalši wobraz (2) Wudźenki toča kanale, po kotrychž korjenje spěšnje do hłubiny rostu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND