×

Powěsć

Failed loading XML...

Bursa wukubłanja raz cyle hinak

wutora, 30. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Při Kolijach 19 w Čornej Pumpje zahaja 10. junija pilotowy projekt za přichod łužiskeho rjemjesła. Předewzaće Choćebuska rjemjeslniska komora podpěra.

Čorna Pumpa (JoS/SN). „Přichod za rjemjesło sy Ty!“, tak rěka napismo za bursu wukubłanja cyle hinašeho razu. Na nju přeprošuja póndźelu, 10. junija, wot 10 do 16 hodź. kołowokoło wagona měšćanskeje železnicy na Dróze natwara w Čornej Pumpje. Ideju k tomu měješe zarjadowar Holger Schwarz hižo loni. Partnerow k tomu je wón w Choćebuskej rjemjeslniskej komorje (HWK) a towaršnosći ASG Grodk zwr našoł. Wobaj staj wabjenje za bursu wukubłanja podpěrałoj.

„Wusměrimy so na regionalne rjemjesło“, rjekny Holger Schwarz. „Małe a srjedźnostawske zawody maja najwjace problemow fachowcow namakać. Jim chcemy pomhać, to je naš zaměr.“ Kóžde předewzaće smě so wobdźělić. „Wone pak njech so pod QR-kodom na web­stronje abo e-mejlnje do toho přizjewja“, organizator trěbne postupowanje rysuje. „Chcemy tule z moderatnym popłatkom 80 eurow tež tym zawodam prezencu zmóžnić, kiž pjenjezy za wulke wiki nimaja.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND