Bjez připućowanja njeńdźe

štwórtk, 14. decembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Změna strukturow we Łužicy rěkaše tema słyšenja wčera w hospodarskim wuběrku zwjazkoweho sejma w Berlinje. Při tym wujasnichu přeprošeni wěcywustojni z Braniborskeje, zo je bóle hač dotal trěbne, so ze zdobywanjom dźěłowych mocow ze zdalenišich kónčin, z polěpšenjom kubłanskeje infrastruktury jako wuměnjenje wuspěšneho připućowanja a ze zaručenjom zakładow wšědneho žiwjenja zaběrać.

Berlin (SN/at). Naroki změny strukturow po kóncu wudobywanja brunicy we Łužicy njehodźa so z potencialom dźěłowych mocow z regiona samoho abo ze susodneju krajow Pólskeje a Čěskeje zmištrować. Prof. dr. Stefan Zundel z Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz- Zły Komorow (BTU) mjenowaše za Braniborsku 60 000 a za Saksku 40 000 fachowcow, kotřiž hač do zakonsce postajeneho kónca brunicu 2038 pobrachuja. „Njemóžemy so efektiwneje politiki přiwabjenja wzdać“, bě rezimej wědomostnika. Akcija „Krasse Lausitz“, w kotrejež srjedźišću zdobywanje fachowych mocow steji, drje za to njedosaha.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND