Předewzaćelki so w Lěšćach zetkali

srjeda, 27. decembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Lěšće (AK/SN). Łužiska žónska syć za předewzaćelki chce zaměrnje dale swoje nazhonjenja a ideje wuměnjeć. Tole podšmórnje załožerka syće Romy Hoppe. Njedawno zetkachu so předewzaćelki w Lěšćoch (Hornow), hdźež zaběrachu so z „Šokolodowym wuměłstwom we Łužicy“. Wobsahowe ćežišćo zarjadowanja su byli žony w rjemjesle. Wjace hač 65 žonow z cyłeje Łužicy je přeprošenju sćěhowało a do manufaktury Confiserie Felicitas w Lěšćoch přišło.

Na spočatku pokazachu iniciatorki dokumentariski krótkofilm. W nim sposrědkowachu so wšelake kročele produkcije šokolody w manufakturje. Zodbom dóstachu žony dohlad do molowanja na šokolodu a tamnišeje dźěłarnje. Jednaćelka manufaktury Goedele Matthyssen rysowaše po tym swój puć z Belgiskeje přez Nigeriju do Łužicy. „Ze zahoritosću rěčeše wona wo rjemjesle, regionje a skedźbni přitomne žony na předewzaćelske wužadanja, mězniki kaž tež strategije a plany do přichoda“, Romy Hoppe wuswětla. „Tak su sej žony syće wuwědomili, kotru zamołwitosć maja předewzaćelki za swoje zawody, swojich přistajenych a region.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND