Robert Habeck iniciatiwu łužiskich komunow chwalił

srjeda, 28. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Zwjazkoweho hospodarskeho ministra Roberta Habecka (Zeleni) su ratarjo z protestnym zarjadowanjom do Choćebuza witali.  Foto: Michael Helbig Zwjazkoweho hospodarskeho ministra Roberta Habecka (Zeleni) su ratarjo z protestnym zarjadowanjom do Choćebuza witali. Foto: Michael Helbig

Hač do lěta 2030 ma so w Němskej wěsty podźěl miliny, mjenujcy 80 procentow, z wobnowjomnych energijowych žórłow produkować. Kak móhli tole docpěć, bě tema wčerawšeje konferency w Choćebuzu.

Choćebuz (SN). Wutwar ekomiliny po cyłym Zwjazku po słowach zwjazkoweho hospodarskeho ministra Roberta Habecka (Zeleni) derje postupuje. To wuswětli wón wčera na energijowej konferency w Choćebuzu. „Jelizo dale takle pokročujemy, smy zaměry bórze docpěli“, wón zwurazni. Tuchwilu wučinja podźěl miliny wobnowjomnych energijow něhdźe 40 procentow. Za dalše wuwiće njejsu w přichodźe jenož solarne parki a wětrniki trěbne, ale tež milinowe syće. Tak měli so milinowody twarić. Dokelž pak su powody pod zemju předrohe, dyrbja wone nad zemju nastać.

Habeck chwaleše wčera iniciatiwu łužiskich komunow. Minjeny tydźeń je ­Łužiski kruh požadanje wo prěni „Net ­Zero Valley“ (dolina nettoweje nule) ­Europy w Brüsselu wotedał. Rěčnica kruha, Grodkowska měšćanostka Christine Herntier (njestronjanka) bě ministra wčera informowała.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND