Niwow do korony nimale docpěty

srjeda, 06. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zhladuje na wuspěšne turistiske lěto. Přiwšěm je hišće dosć rezerwow, na kotrymž měło so zaměrnje dale dźěłać.

Nikriš (AK/SN). Lěto 2023 bě za turistisku branšu w Hornjej Łužicy wuspěšne lěto. Hladajo na cyłu Saksku je region nastupajo ličbu přenocowanjow třeće městno docpěł. Tole wuswětli předwčerawšim w Nikrišu (Hagenwerder) krajny rada Zhorjelskeho wokrjesa dr. Stephan Meyer (CDU), kiž je zdobom prezident euroregiona Nysa. W „Hotelu zmysłow“ při Bartonskim jězorje (Berzdorfer See) je Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) minjene turistiske lěto bilancowała. Wuslědki loni běchu samo lěpše hač lěto do toho. Z tym je so nimale niwow do korony docpěł. Za branšu je tole dobre znamjo.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND