Tesla hišće cyły tydźeń zlemjena

štwórtk, 07. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěłaćerjo twarja tuchwilu prowizorisku dróhu k milinowemu sćežorej njedaloko twarca elektroawtow Tesla w Grünheide južnje Berlina. Woheń bě wěžu wobškodźił a zastaranje zawoda z milinu přetorhnył.  Foto: dpa/Patrick Pleul Dźěłaćerjo twarja tuchwilu prowizorisku dróhu k milinowemu sćežorej njedaloko twarca elektroawtow Tesla w Grünheide južnje Berlina. Woheń bě wěžu wobškodźił a zastaranje zawoda z milinu přetorhnył. Foto: dpa/Patrick Pleul

Po nadpadźe na milinowe zastaranje debatuja wo wěstoće infrastruktury

Grünheide (dpa/SN). Po atentaće na milinowe zastaranje twarca elektroawtow Tesla z USA w Grünheide pola Berlina wostanje produkcija awtow prawdźepo­dobnje hač do kónca přichodneho tydźenja přetorhnjena. Tole zdźěla předewzaće na naprašowanje medijow.

Nadpad je debatu wo tym nastorčił, kak móhli sensibelnu infrastrukturu w Němskej lěpje škitać. „Politika a hospodarstwo stej zhromadnje wužadanej, wěstotu milinowych syćow a kritiskich techniskich připrawow zaručić“, rjekny hłowny jednaćel Němskeje industrijneje a wikowanskeje komory Martin Wansleben wčera w Berlinje. Zwjazkowe knježerstwo dyrbjało wotpowědne zakońske rjadowanja skónčnje předpołožić.

Nawoda zawoda Tesla André Thierig rjekny. „Nadźijamy so, zo wěstotne zarjady Braniborskeje a tež Němskeje wo tym rozmysluja, kak móhli zawod zawěsćić.“ Krajne knježerstwo chcyło škitne naprawy zesylnić, pokazuje pak zdobom na to, zo njeje stoprocentowski škit móžny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND