Chcedźa linijowy wobchad zmóžnić

štwórtk, 21. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Loni je so łódź Aqua Phönix wohenja dla wobškodźiła. Nětko pyta zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina za rozrisanjom, kak móhli łódźnistwo po wodźiznach zaručić.

Hory (AK/SN). Łódźnistwo za pasažěrow we Łužiskej jězorinje mjez Braniborskej a Sakskej ma so znowa po cyłej Europje wupisać. Tole wobzamkny dźensa tydźenja jednohłósnje zwjazkowa zhromadźizna zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje. Zwjazk a susodny zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborska zhromadnje na wupisanju dźěłatej. Gmejna Hamor je jimaj partner, wšako ma so łódźnistwo na Bjerwałdskim jězoru jako opcija we wobłuku wupisanja sobu zapřijeć. Zaměr je, kraje přesahowace łódźnistwo za pasažěrow najpozdźišo wot sezony w lěće 2026 zaso zmóžnić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND